QUYỀN RIÊNG TƯ

FIC88 tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và bảo mật an toàn dữ liệu luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

? FIC88 Tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân” của khách hàng cho bên thứ ba. ?

Toàn bộ thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp tại FIC88 sẽ được gửi qua cổng an toàn ( chuẩn mã hóa 128 bit SSL) và thông tin sẽ được lưu trữ trong môi trường tuyệt mật hạn chế tối đa sự xâm nhập từ bên ngoài. 

  • Tất cả dữ liệu bao gồm dữ liệu trong và dữ liệu ngoài đều bị hạn chế nghiêm ngặt và theo dõi chặt chẽ. 
  • FIC88 và các đối tác của chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng thông báo về khuyến mại mà khách hàng có thể quan tâm qua thư. 
  • FIC88 không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân cho bất cứ bên thứ ba nào vì đó là mục đích của chính sách bảo mật của chúng tôi. 
  • Nếu không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của FIC88, không ai được phân phối, thay đổi , sao chép, tái bản, sử dụng nội dung của FIC88 hoặc nhân bản máy chủ không phải là FIC88.